สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 186 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 1 5 2
2 187 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 2 11 5
3 188 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 2 2 2
4 189 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 3 5 5
5 190 โรงเรียนธาตุพนม 29 76 50
6 191 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 26 121 56
7 192 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 2 12 5
8 193 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 4 4 4
9 194 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 14 81 33
10 195 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 11 101 29
11 196 โรงเรียนปลาปากวิทยา 8 28 16
12 197 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 44 166 89
13 198 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 3 7 4
14 199 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 2 8 4
15 200 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 6 27 15
16 201 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 9 13 11
17 202 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 3 3 3
18 203 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 1 3 2
19 204 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1 1 1
20 205 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 1 3 2
21 206 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 6 40 15
22 207 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 30 63 43
รวม 208 780 396
1176

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]