สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 785 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 10 36 18
2 789 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 5 16 10
3 790 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1 10 3
4 784 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 31 119 53
5 786 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 29 48 43
6 787 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 2 2 2
7 791 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 6 6 6
8 792 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 16 26 24
9 793 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 27 64 43
10 794 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 6 14 9
11 795 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 13 59 30
12 797 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 5 11 7
13 798 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 2 7 2
14 788 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 17 66 30
15 796 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 7 12 10
16 799 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 2 8 2
รวม 179 504 292
796

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]