สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 773 โรงเรียนบ้านหนองข่า 4 18 8
2 770 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 27 74 46
3 771 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 10 30 19
4 772 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 6 11 8
5 774 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 26 99 50
6 775 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 9 24 18
7 776 โรงเรียนภูเขียว 32 86 54
8 778 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 4 9 5
9 782 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 41 122 66
10 783 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 3 5 4
11 777 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง 1 3 1
12 779 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 1 3 1
13 780 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 12 33 18
14 781 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 1 3 2
รวม 177 520 300
820

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]