สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 751 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 16 33 24
2 752 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1 2 2
3 753 โรงเรียนคอนสวรรค์ 3 9 5
4 754 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 8 44 18
5 755 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 43 118 71
6 756 โรงเรียนชีลองวิทยา 1 1 1
7 757 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 22 7
8 758 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 12 57 26
9 759 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 14 39 22
10 761 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 5 18 9
11 763 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 48 136 85
12 764 โรงเรียนสามหมอวิทยา 4 47 13
13 765 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 34 114 55
14 767 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 3 11 6
15 768 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 13 36 22
16 769 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 3 3 3
17 760 โรงเรียนปัญจดี 3 3 3
18 762 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 1 3 1
19 766 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 2 3 3
รวม 217 699 376
1075

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]