ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สนามแข่งขันกลุ่มที่ 4 โรงเรียนสตึก
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

กลุ่ม : สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72 เงิน 5  
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 62 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  
14 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน