ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สนามแข่งขันกลุ่มที่ 4 โรงเรียนสตึก
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

กลุ่ม : สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 99.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 97.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 95.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.86 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.84 ทอง 8  
9 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.45 ทอง 9  
10 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.61 ทอง 10  
11 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน