ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สนามแข่งขันกลุ่มที่ 4 โรงเรียนสตึก
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

กลุ่ม : สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน