ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สนามแข่งขันกลุ่มที่ 4 โรงเรียนสตึก
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

กลุ่ม : สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน