เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
      >>>>กำหนดการพิธีเปิด  และมอบธงสัญลักษณ์<<<<

      >>>>ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน<<<<
หน้งสือแจ้ง 
    การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
    แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการตัดสินระดับภาค
    ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุน และเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล
    ใบแสดงความประสงค์สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
   เรื่อง การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
   สถานที่แข่งขันและผู้รับผิดชอบ สพป. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา  2561
   สถานที่แข่งขันและผู้รับผิดชอบ สพม. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา  2561
   ลำดับที่การแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 (ระดับชาติ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
  
การเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดการแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 (ระดับชาติ)
          กิจกรรมกลุ่มการงานอาชีพ
          กิจกรมมพัฒนารผู้เรียน
          กิจกรรมเรียนรวม
        

 
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.